Kategorier
Autism och bemötande

Därför är det farligt att ställa ledande frågor till aspergare

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

När vi med Aspergers syndrom och autism blir tillfrågade vad vi tycker, önskar sig ibland frågeställaren en viss typ av svar. Han eller hon vill kanske genom sin intervju föra fram att projektet som kommunen anordnat har varit lyckat, att svårigheterna i asperger och autism kommer bli bättre med tiden, att alla aspergare klarar av att arbeta med ett anpassat arbete och rätt typ av insatser eller att alla aspergare ser sin asperger som en styrka. När jag svarat på intervjuer, känns det som att jag ibland gjort intervjuare besvikna när jag inte gett dem det svar de önskat.

Inte så sällan kan det bli rentav farligt att ställa ledande frågor till oss i syfte att försöka få ett önskat svar. Detta av följande anledningar:

1. Vi som lever med Aspergers syndrom och autism har ofta vant oss vid att andra människor försöker påverka oss. Inte så sällan har det fått oss att känna att våra känslor och upplevelser är fel och majoritetsnormen är rätt. För att vi ska våga börja uttrycka vad vi verkligen tycker och känner, är det viktigt att vi får ge ett ärligt svar även om svaret skulle gå emot intervjuns syfte. Får vi signalen att vi verkligen får vara som vi är och säga vad vi tycker trots att frågeställaren kanske önskar höra att asperger försvinner med åldern, stärks vår självkänsla.

2. I Aspergers syndrom och autism kan det ibland ingå i att inte kunna skilja sina egna känslor från andras. Men för att vi ska klara av att formulera våra behov för vården, kommunen, Arbetsförmedlingen och liknande är det väsentligt att vi ska lära oss att skilja på vad som är andra människors åsikter och vad som är våra egna. Annars finns risken att handläggarna försöker påverka oss och fatta ett beslut åt oss som blir fel i slutändan.

3. Med manipulerade svar uteblir ett äkta inifrånperspektiv. Och då får ju inte andra människor veta vad vi som lever med Aspergers syndrom eller autism verkligen tycker, hur vi känner och om projekten och insatserna varit lyckade eller inte. Nu är vi aspergare och autister ju sinsemellan väldigt olika och vi tycker och känner därmed olika, men det är ändå viktigt att de aspergare och autister som intervjuas får ge ett ärligt svar ur sin synpunkt.

Organiserade Aspergare (OA) är en förening som endast har aspergare i sin styrelse. Detta just för att vi aspergare verkligen ska komma till tals på riktigt utan att andra människor ska påverka oss gällande hur vi ska göra, tycka och känna. Får vi verkligen komma till tals på riktigt, får vi chansen att lära oss att uttrycka våra behov och därmed öka våra chanser att få det stöd som vi önskar och behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *