Kategorier
Paulas blogg

Autistiska intervjupersoner sökes till masteruppsats

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Idag har jag en liten hälsning från två masterstudenter från Umeå universitet som söker intervjupersoner till sin masteruppsats. Så här skriver de:

Vad handlar studien om: 

Vi är intresserade av att intervjua individer som är i eller har haft förhållanden där den ena parten har högfungerande autism och den andra personen är neurotypisk. Med utgångspunkt i dessa intervjuer vill vi kartlägga erfarenheter och undersöka hur dessa relationer utvecklas över tid. Vi är särskilt intresserade av hur förmåga till ömsesidigt påverkar närheten och kvalitén i dessa relationer.  

Vad är syftet med studien:

Vår förhoppning är att resultaten av studien ska kunna bidra till mer kunskap om hur människor med högfungerande autism uppfattar att de upprätthåller nära relationer. 

Studiens upplägg:

Analyserna i studien kommer baseras på de intervjuer vi gör. Intervjuerna kommer att utgå från en rad frågor som vi vill diskuterar med dig. Intervjuernas längd är uppskattad till cirka en timme men kan variera.

Intervjun kan göras på plats eller över telefon, lite beroende på var du bor. Vi är flexibla men bor i Stockholm och Umeå. Intervjuerna kommer att spelas in och användas i vår masteruppsats vid Umeå universitet. Allt deltagande sker under lagstadgad sekretess, framförallt kommer inget du säger kunna knytas tillbaka till dig. Du kan när som helst avbryta en intervju utan att förklara varför.    

Är du intresserad av att delta: Hör av dig till oss! 

Mail: eawa0001@student.umu.se 

Mobilnummer: 0739784120

Vänligen

Jens Birkfeldt och Ea Wållgren

10 svar på ”Autistiska intervjupersoner sökes till masteruppsats”

Jag gissar att de studerar något beteeendevetenskapligt ämne. Förmodligen psykologi, sociologi, handikappvetenskap eller något liknande. Jag bad dem aldrig precisera vad de studerar eftersom jag bedömde att det mest relevanta för intervjukandidater skulle vara att veta hur intervjuerna skulle utföras exakt och vad studien kommer att ha för syfte. Jag tänkte inte på att det skulle vara viktigt att veta vilket ämne det handlar om specifikt. Men om du passar in i målgruppen och är sugen på att ställa upp på intervjun ifall de studerar just något specifikt ämne så föreslår jag att skriver eller slår en pling till dem och frågar vad de studerar 🙂 De kommer att vara glada för att berätta mer! 🙂

Svara

Okej, jag såg att killen läste till psykolog på Umeå universitet.
Jag är inte intresserad av att vara med i studien, var med i en studie till en masteruppsats för en socionomstuderande som läste vid Umeå universitet när jag blev utförsäkrad år 2010 om försörjningsstöd där jag skrev vad jag tyckte om försörjningsstöd och socialtjänsten på Farsta stadsdelsförvaltning.
Mycket byråkrati innan jag fick försörjningsstöd och skönt och slippa dem när jag fick sjukersättning igen år 2013.
Man kan säga att jag hamnade mellan stolarna under Regeringen Reinfeldts utförsäkningar av sjuka och funktionshindrade under deras regeringsår.
Sedan var socionomerna på Farsta stadsdelsförvaltning inte så kunniga om Aspergers syndrom.

Jag har också mycket dåliga erfarenheter från 2010 då jag blev utförsäkrad och fick bråka med socialtjänsten. Jag håller med dig om att handläggarna på socialen inte är så kunniga om Aspergers syndrom! Vilket de såklart borde vara för det är ett välkänt faktum att personer med Aspergers syndrom har det svårt på arbetsmarknaden och behöver därför bistånd till sin förförjning. Därför kommer handläggarna troligen i kontakt med många aspergare under sina yrkesliv, men ändå kan de inte så mycket.

Svara

Det håller jag med dig om.
Det läser inte mycket om fumktionshinder i sina högskoleutbildningar, är endast några ynka högskolepoäng för socionomer.
De på försörjningstöd på farsta stadsdelsförvaltning visste inte så mycket om LSS heller, trots att både socialsekreterare och LSS handläggare är utbildade socionomer.
Jag sa att får jag inte försörjningsstöd så får jag väl prostituera mig.
Oempatiska var de också socialsekreterarna på stadsdelsförvaltningen och oförstående och mera piska än morot, vilket jag sa till en ung socionom som jag hade där och det höll hon med mig om.

Man undrar verkligen hur socionomer kan ha klarat utbildningen om de inte vet om LSS. Juridik ingår ju i deras utbildning!

Dock vet jag faktiskt socialsekreterare som inte är socionomer utan beteendevetare med kandidatexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik, och de har inte läst juridik alls under sin utbildning. Och de som arbetar med försörjningsstöd arbetar i enlighet med socialtjänstlagen (för försörjningsstöd beviljas inte enligt LSS utan enligt SoL). Sådana socialsekreterare vet inte nödvändigtvis mycket om LSS för de tillämpar inte LSS i yrket och har inte läst juridik, men om dina socialsekreterare var just socionomer borde de verkligen ha varit mer kunniga!

Jag har också uppfattat många socialsekreterare som oempatiska 🙁

Svara

Okej det ser man.
En socialsekreterare som jobbar med försörjningsstöd kan ju byta arbetsuppgifter till LSS handläggare.
Ja det vet jag om SOL lagen och LSS lagen.
Boendestöd som du har är ju enligt Socialtjänstlagen.
Det är så mycket byråkrati i det här landet och utredningar för om man ska bli beviljad de och de.
Tror att du är klok och en skön person iallafall 🙂

Tack 🙂

Tyvärr är inte alla LSS-handläggare kunniga och socialsekreterare kan byta arbetsuppgifter precis som du skriver. Får se om det blir ett krav i framtiden på att alla LSS-handläggare ska vara socionomer!

Det är väldigt mycket byråkrati ja 🙁 Det är inte alltid så enkelt att ansöka om insatser.

Svara

Tur ska det stå, nu skrev jag fel här 🙂
Ja byråkrati i hela vårt samhälle om man ska ha någon LSS insats eller något annat från någon annan myndighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *