Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

9 frågor om autism

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ella frågar:

Hej! Jag fick asperger inte så länge sen och har frågor som gäller mig själv.
Jag har en del frågor som jag är rädd att habiliteringen inte kommer kunna svara på då dem inte kunde göra det innan.

Jag undrar…
1. Kan man ha svårt att förstå vad andra människor säger, även i nyheter och det man läser?

2. Kan man ha svårt att komma på ord när jag ska säga något och svårt att förklara?

3. Det sägs att man ser detaljer, men vad kan det vara?

4. Jag brukar ibland tänka – varför gör människor sådär, sådär eller sådär, är det autistiskt?

5. Vad menas med att en autistisk person är logisk och systematisk?

6. Begränsat tal, kan man ha det? Och inte ha så mycket tankar i huvudet?

7. Vad menas med kontextblindhet?

8. Är det autistiskt att jag nästan bara umgicks med killar i gymnasiet?

9. Är det autistiskt att ha förut härmat uttryck eller meningar av vad andra sagt?

Jag hoppas du kan svara på frågorna, skulle uppskatta väldigt mycket!! Tack!!

Paula svarar:

Hej Ella! Tack för dina frågor! Numera är Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd införlivade i en övergripande autismdiagnos, men det har du säkert koll på! 🙂 Nu ska jag försöka svara på dina frågor efter bästa förmåga.

1. Ja, man kan ha svårt att förstå det andra säger! Professor Christopher Gillberg konstaterar att förståelseproblem är vanliga hos personer med Aspergers syndrom, och autismforskaren Lorna Wing menar att autistiska personer kan, trots ytligt sett korrekt grammatik och flytande talproduktion, ha allvarliga brister i språkförståelsen. Jag känner definitivt igen mig i detta! Och i mitt fall gäller detta då i situationer då ämnet handlar om ett område som faller utanför mina specialintressen. Det kanske beror på att jag inte orkar lägga energi på att förstå talet då? Bara min teori!

2. Tyvärr kan jag inte svara på hur svårigheter i att komma ihåg ord hänger ihop med autism. Vad gäller verbal begåvning så skriver Tony Attwood att 48 procent av barn med Aspergers syndrom har en betydligt högre verbal IK (intelligenskvot) än performance IK och att 18 procent av barn med Aspergers syndrom uppvisar ett motsatt mönster. Vidare konstaterar han att det är ett faktum att många barn med Aspergers syndrom har goda ordkunskaper. Dock gäller det såklart inte alla aspergare!

Ovanstående till trots vet jag faktiskt aspergare som har väldigt svårt att komma ihåg ord, men jag vet såklart inte om svårigheten kan härledas till aspergern eller om den har med något annat att göra. Om du har svårt att komma ihåg ord skulle jag kunna tänka mig att det beror på det som nämns i punkt 1, dvs att du har brister i språkförståelsen och måste anstränga dig mer än genomsnittsmänniskan för att komma ihåg ord. Bara min teori, det måste såklart inte vara så!

3. Det kan handla om olika detaljer som nästan ingen annan lägger märke till. Kanske ett litet grammatiskt eller ett stavfel om man är verbalt eller språkligt lagd! Om man däremot är visuellt lagd lägger man kanske märke till personens örhängen och märker direkt när vederbörande bytt örhängen. Sådana små detaljer kan gå andra människor helt förbi! Dock bör tilläggas att det är en myt att alla autister har denna förmåga! Jag har själv väldigt svårt för att lägga märke till visuella detaljer, däremot har jag lättare för att upptäcka stavfel 🙂

4. Själv brukar jag analysera och grubbla över varför människor gör som de gör. Och om du läser igenom diagnoskriterierna för autism ser du att det framgår att vi autister uppvisar svårigheter i sociala situationer. Min högst ovetenskapliga teori är att grubblandet utgör en logisk konsekvens av autism. Saknar man förståelse för andra människor och fungerar helt annorlunda än normen är det nog logiskt att man börjar grubbla! Personer utan autism behöver däremot knappast grubbla på samma sätt med tanke på att de tenderar att förstå andra människor automatiskt!

5. Att vara logisk och systematisk kan syfta på många olika saker, bland annat att man älskar logiska resonemang! Vissa kan exempelvis gilla matematik, andra kan ha en förkärlek för juridik. Själv älskar jag tysk grammatik och har väldigt lätt för det då den tyska grammatiken är hur logisk som helst! Med ett logiskt tankesätt kan man i vissa fall ha svårt att förstå andra människors känslomässighet och även deras känslomässiga ageranden. En gång hörde jag talas om en autistisk kille som rent logiskt hade svårt att förstå varför tjejen han var kär i valde att bli tillsammans med en kille som rökte vilket han själv inte gjorde. Killen hade svårt att förstå att det är känslorna som styr vid val av partner och att faktorer som rökfrihet saknar betydelse om man inte är kär!

6. Jag är lite osäker på vad du menar med ett begränsat tal, men olika slags talproblem ingår ju ibland i autism vilket rimligtvis torde innebära att ens tal säkert kan vara begränsat på ett eller annat sätt! Jag är också lite osäker på hur det ligger till när det gäller att inte ha så mycket tankar i huvudet. Gillberg menar att det ofta kan uppstå luckor i samtalet när man kommunicerar med någon med Asperger syndrom/autism och att språkliga egenheter är vanliga hos oss. Mot denna bakgrund skulle det inte förvåna mig alls om vissa autister inte hade så jättemycket tankar i huvudet. Själv är jag däremot totalt tvärtom då mitt huvud är ständigt fullt av tankar!

7. Med kontextblindhet menas att man har svårt att foga samman detaljer till en helhet. Man uppfattar endast detaljerna istället för kontexten där detaljerna finns. Kanske tänker man bokstavligt och förstår inte att meningen ”det vore bra om du kunde öppna fönstret” i sammanhanget egentligen betyder: ”jag vill att du öppnar fönstret med en gång!” Detta utgör bara ett exempel av många, men sammanfattningsvis menas det alltså att många med autism fastnar i detaljer och har svårt för att uppfatta kontexter.

8. Svaret är ja, det är autistiskt att som tjej bara umgås med killar! Svenny Kopp som har forskat om autism hos flickor och kvinnor menar att autistiska flickor har mer gemensamt med killar än med neurotypiska tjejer. Forskaren Simon Baron-Cohen har gjort en hypotes om att personer med autism har en extremt manlig hjärna vilket nog skulle kunna förklara varför många autistiska kvinnor inklusive mig själv inte upplever att de har speciellt mycket gemensamt med andra kvinnor. Intressant i sammanhanget är också att forskarna har konstaterat att kvinnor med autism tenderar att ha mer testosteron i kroppen än neurotypiska kvinnor. Självklart gäller det ju inte alla då forskarna presenterar sina resultat på gruppnivå! Men mot denna bakgrund ter det sig logiskt att autistiska tjejer kan trivas i killarnas sällskap.

9. Ja, det är autistiskt att härma! Christopher Gillberg förklarar att ekolali, det vill säga en tendens att upprepa andras tal, är vanligt förekommande vid autism. Vidare finns det något som heter kamouflage som många autistiska kvinnor och även vissa autistiska män ägnar sig åt och innebär att autisten tar efter andras beteenden i syfte att smälta in. Ett vanligt exempel på ett kamouflagebeteende är, enligt forskarna Lai och Baron-Cohen, att härma andra människor! Så oavsett om beteendet kan härledas till ekolali eller kamouflage förekommer alltså ett härmbeteende vid autism!

Slutligen vill jag påminna om att vi autister utgör en mycket heterogen grupp. Det som stämmer in på vissa autister stämmer inte in på andra, och detta alltså samma diagnos till trots! Att man inte känner igen sig i ovanstående betyder alltså inte att man inte har autism. För att komma i fråga för en diagnos krävs att tillräckligt många diagnoskriterier uppfylls.

Om någon bloggläsare har något att lägga till, kommentera gärna! Någon kanske känner till någon forskning som jag missat att länka till?

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Jag har aldrig hört talas om sambandet mellan autism och feber, men vi har alltid sagt att vi önskar att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

9 svar på ”9 frågor om autism”

Hej!
Tack för alla svar!! Hjälpte en del!
Men fråga 2. menade jag ifall man kan ha svårt att komma på ord när jag ska säga något och svårt att förklara?

Mvh Ella!

Jag förstår. Vad roligt att svaren hjälpte dig! 🙂 Tyvärr vet jag inte om ren autism kan vara förklaringen till att man har svårt att komma på ord och hur vanligt det isåfall är då jag inte känner till forskning på området. Som sagt vet jag ett par autister som har svårigheter med att komma på ord men jag vet inte om det kan härledas till autismen eller om det har en annan förklaring.

Dr Blom länkade ju till Gillbergs blogg där det står att läsa att språkstörning och autism ofta samvarierar. Det är alltså vanligt att autister också har samtidig språkstörning! Dock är språkstörning och autism separata diagnoser.

Svara

Här är mina 50 cent:

”1. Kan man ha svårt att förstå vad andra människor säger, även i nyheter och det man läser?”

Vissa autister har en annorlunda ordförståelse. Man skulle kunna tänka sig att de kanske tolkar budskapet i texter annorlunda.

”2. Kan man ha svårt att komma på ord när jag ska säga något och svårt att förklara?”

Autism och språkstörning är tydligen vanligt.
https://www.gu.se/gnc/sprakstorning-och-autism-vad-ar-vad-eller-ar-det-bade-och

”3. Det sägs att man ser detaljer, men vad kan det vara?”

Två exempel är stavfel och bilars registreringsnummer. Autister sägs processa information långsammare och mer detaljerat än vanliga människor. Det kan vara viktigt att ha i åtanke i valet av utbildning/yrke.

”4. Jag brukar ibland tänka – varför gör människor sådär, sådär eller sådär, är det autistiskt?”

Det låter som ett typexempel på svårigheter att förstå sociala koder vilket är autistiskt om något.

”5. Vad menas med att en autistisk person är logisk och systematisk?”

Många människor med Asperger syndrom presterar bättre än normalt på delområdet logik på begåvningstester. Många aspergare har en förkärlek för att göra listor och samla på saker. Det skulle åtminstone jag kalla för att vara systematisk.

”8. Är det autistiskt att jag nästan bara umgicks med killar i gymnasiet?”

Kanske det. Autismforskaren Svenny Kopp säger ju att många tjejer med autism inte är ”lady like” och autismforskaren Simon Baron-Cohen har kallat autism för ”extreme male brain”. Könet är inte enbart en social konstruktion. Det är i allra högsta grad medfött i hjärnan också.

”9. Är det autistiskt att ha förut härmat uttryck eller meningar av vad andra sagt?”

Ja. Det finns till och med ett ord för det. Ekolali. Det är vanligt vid bland annat Aspergers syndrom.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekolali

Fråga 2 känner jag ev. igen mig i, om jag nu har förstått det hela rätt. Jag kan ha svårt att hitta rätt ord när jag ska säga något och ha svårt att formulera mig i stunden, men det är i mitt fall en koncentrationsbrist som beror på ADD/ADHD.

Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter! Det låter logiskt att ADHD kan orsaka sådana svårigheter.

Svara

Detaljfokus för mig/min autism innebär att jag lyckas hålla mina hobbies väl organisiserade. Även mina bokhyllor. Men jag lyckas inte hålla mitt boende organiserat.
Tex håller jag på med Diamond painting. Pärlorna är väl organiserade och uppmätta. Men resten av rummet är kaos.
Mins bokhyllor är mer eller mindre organiserade (fantasy-delen efter författare i bokstavsordning och sekundärt serier i ordning). Resten av böckerna främst efter ämne/inriktning (färre böcker). Men jag lyckas inte hålla ordning på tex vardagsrumsbordet.

Tack för att du delade med dig! Själv har jag tyvärr inte samma typ av detaljfokus som du då hela mitt boende inklusive bokhyllorna oorganiserade. Men tack och lov har jag mina boendestödjare som hjälper mig!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *