Kategorier
Autism och bemötande

Så här olika kan omgivningen reagera på diagnosen

Som nydiagnosticerad med Aspergers syndrom eller autism måste man ta ställning till om man vill berätta om sin diagnos för omgivningen eller om man vill hålla tyst. Vi som har valt öppenheten har fått många olika reaktioner så som: 1. Misstro. Vissa människor har absolut inte kunnat förstå varför vi fått diagnosen autism. De säger […]