Kategorier
Läsarfrågor

Hur får jag klarhet kring vem jag är?

Sökande57 frågar Jag har sökt svar hela mitts vuxna liv om på vilket sätt jag skiljer mig från andra människor men de jag träffat inom vården tycker jag har inte haft förmågan eller verktygen för att förstå/analysera mig. Jag kan tycka att de har försökt ett se mig med deras ”normala”, normer och sett att […]