Kategorier
Okategoriserad

Normalisering eller avstigmatisering?

Vår nuvarande socialtjänstlag, förkortad SoL, trädde i kraft i början av 1980-talet. I sin antologi redogör docenten Therése Fridström Montoya socialtjänstens principer: helhetssyn som innebär att hela den enskildes samlade behov ska tas hänsyn till, tilltro till människans förmåga som syftar på att ta avstånd ifrån socialtjänstens tidigare paternalistiska människosyn, normaliseringsprincipen som går ut på att enskilda med svårigheter och diagnoser ska ges […]