Kategorier
Autism och bemötande

Hur pusha en autist på rätt sätt?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Många yrkesverksamma förstår inte i vilken grad Aspergers syndrom eller autism kan påverka individens vardag. Därför händer det inte sällan att yrkesverksamma pushar oss autister alldeles för hårt med konsekvensen att vi blir utmattade, kraschar fysiskt eller psykiskt alternativt känner oss dåliga och misslyckade för att vi inte har orkat möta andra människors krav. Här kommer några tips för att pusha en autist på rätt sätt:

1. Ta reda på vad det beror på att autisten låter bli att städa eller blir sittandes hemma. Handlar det om att personen gärna skulle vilja klara av fler saker men saknar förmågan att ta tag i det själv? Kanske vill personen komma ut i samhället mer men kommer inte igång? Eller är det så att personen inte orkar ta tag i fler saker och behöver spara energi? I det sistnämnda fallet är det såklart inte okej att pusha oss alls!

2. Ta reda på om det överhuvudtaget är okej för autisten att bli pushad. Även om autisten skulle säga sig vilja klara av fler saker eller komma ut i samhället mer, är det inte säkert att personen vill bli pushad för då kanske personen känner sig dålig om han eller hon inte klarar av att leva upp till dina förväntningar. Allt ska med andra ord ske helt på autistens villkor!

3. Om autisten självmant har bett dig pusha honom eller henne med att ta tag i saker, fråga ändå emellanåt om du kräver för mycket! För autisten kanske inbillar sig i början att han eller hon orkar hur mycket som helst, men efter ett tag kan personen upptäcka att det inte alls går och att allt blir alldeles för jobbigt och utmattande. Därför ska det vara okej för autisten att backa!

4. Om autisten vill ha din hjälp med att ta tag i saker, fråga på vilket sätt du bör pusha honom eller henne! Vill personen bara ha frågor om hur städningen går hemma när ni väl ses? Eller är det bättre med påminnelser via SMS eller mejl om att det är dags att städa? Kanske föredrar autisten ett helt städschema men utan påminnelser istället? Alla vi fungerar olika!

5. Döm oss aldrig när vi misslyckas! Autism är en medfödd diagnos, och inte sällan misslyckas vi med att möta andra människors förväntningar. Du kanske tycker att vi borde klara det ena och det andra, men det är långt ifrån säkert att vi kommer att klara det.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att autism aldrig kommer att försvinna hur mycket du än pushar oss! Vissa av oss lyckas hitta fungerande strategier för att göra vår vardag enklare, men grundorsaken till våra svårigheter kommer ändå alltid finnas kvar.

5 svar på ”Hur pusha en autist på rätt sätt?”

Många yrkesverksamma förstår inte till vilken grad Aspergers syndrom eller autism påverkar individens vardag.

En energiinventering kan vara till hjälp både för att man själv ska förstå vad som tar energi men också för att förklara för andra vad som är energikrävande. På sidan 40 i den här broschyren finns en tabell som kan användas för energiinventering: https://www.autism.se/RFA/uploads/dalarna/aspergers-syndrom-i-grundskola-och-gymnasium.pdf
Om man har Aspergers syndrom så har man oftast mindre energi än andra människor. Då kan det vara extra viktigt att identifiera vilka aktiviteter som tar energi i vardagen. Sedan gäller det att underlätta eller undvika de aktiviteter som tar mycket energi för att på så sätt orka med de aktiviteter som man måste eller vill satsa på. Det är väldigt viktigt att hushålla med energin om man har Aspergers syndrom om man ska orka med vardagslivets utmaningar.

Om man har Aspergers syndrom så har man oftast mindre energi än andra människor. Då kan det vara extra viktigt att identifiera vilka aktiviteter som tar energi i vardagen.

Att människor som har Aspergers syndrom har mindre energi än andra människor är nog inte riktigt sant. Det är snarare så att vardagsaktiviteter tar mer energi av människor som har Aspergers syndrom men konsekvensen blir att människor med Aspergers syndrom i slutändan har mindre energi än andra människor. Paula har skrivit ett blogginlägg som handlar om vardagens höga pris för människor med Aspergers syndrom: https://blogg.aspiration.nu/vardagen-har-en-enormt-hog-prislapp/

Jag ser nu att jag tipsade om energiinventering redan i min kommentar som jag skrev 2017. Jag är konsekvent i mitt tipsande. 😉

Ogillar starkt begreppet pusha. Det har enbart en negativ klang. Låter som man tvingar ngn till ngt man tror ska bota den. Förknippar det med NT som vill väl men det blir helt fel.

Inspirera är ett positivt ord för mig.

Du har rätt i att det kan ha ett lite negativt klang, men jag kallar det ändå för ”pusha” i mitt fall om man ska pusha mig till att göra saker som är tråkiga men som jag ändå klarar av. Som typ diska, handla mat mm. Ibland behöver jag lite påputtning, men då är det viktigt att det ska göras på rätt sätt, vilket jag syftade på i blogginlägget. Man får absolut pusha mig på rätt sätt, men då är det viktigt att det ska göras rätt. Men du har rätt i att inspirera kanske låter mer positivt! Jag har snarare tänkt att inspirera innebär att man ska göra något som man vill göra och som man tycker är roligt, men att diska vill jag egentligen inte göra och jag tycker inte heller att det är roligt. Men kanske skulle man ändå kunna använda inspirera i detta fall!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *