Kategorier
Läsarfrågor

Hur hantera en konflikt mellan LSS och arbetsmiljölagen?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Mamma katt frågar

PERSONALENS ARBETSMILJÖ vs BRUKARENS VÄLMÅENDE/HÄLSA.

Min autistiska dotter är väldigt ljudkänslig vilket personalen vet om. Dottern blir väldigt stressad när de kommer till henne och klampar och stampar med sina skor som hon upplever det. Hon har sagt till personalen att hon inte orkar med det men personalen säger att ”vi måste tänka på vår arbetsmiljö.” Och att de använder skor i ”basen” också. Hur ska man se på detta?

Dottern avbokar ofta pga detta. Jag frågade en i personalen om vad hon trodde skulle hända om hon gick i strumplästen hos dottern. Hon funderade en lång stund sedan sa hon med ett suckande: ”Jag vet inte.” Visst, det är väldigt smutsigt på golven (vilket bla beror på alla avbokningar eftersom det då aldrig blir städat) men det ligger iaf inga kanyler eller annat ”farligt” på golvet. Och pga detta med skorna så blir det bara jobbigt med kontakter med personalen. Men en vikarie, en stor kille på 2 meter hörs ALDRIG när han kommer. Rätt som det är så står han bara där. Han är toppen!!

Samtidigt inser jag att en säker arbetsmiljö är mycket viktigt. Arbetstagare ska känna sig säkra och trygga på sin arbetsplats men i detta fall blir det kontraproduktivt. Man får lite känsla av att det är prestige från personalen inblandad här. Kommunen kunde ju dessutom bidra med sockar till personalen att använda hos min dotter.

Paula svarar

Faktum är att arbetsmiljölagen ibland krockar med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortat LSS. Å ena sidan stadgas det i LSS att brukaren som åtnjuter LSS-insatser ska genom insatserna få god livskvalitet, ges möjlighet att leva som andra samt ha inflytande över de insatser som ges. Arbetsmiljölagen tillförsäkrar däremot en tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagare med hänsyn till arbetets natur. Ibland kan det därför bli svårt för LSS-personal att avväga vad som är rätt: brukaren ska självklart kunna leva det liv hen önskar, men samtidigt kan brukarens vanor ibland göra att hemmet blir en sanitär olägenhet vilket i sin tur drabbar personalens arbetsmiljö.

Lagarna är jämbördiga

Din dotters hem är boendestödjarnas arbetsplats varför bestämmelserna i arbetsmiljölagen ska följas när personalen arbetar i hennes hem. Samtidigt ska din dotter få det stöd hon behöver och uppnå god livskvalitet vilket i detta fall kan bli en intressekrock med tanke på att din dotter är ljudkänslig. Arbetsmiljöverket konstaterar att SoL/LSS och arbetsmiljölagen är jämbördiga och att dessa lagar gäller parallellt i situationer då intressekonflikter mellan brukare och personal uppstår. I dessa situationer bör arbetsgivaren hitta en lösning så att allas intressen tillgodoses, skriver Arbetsmiljöverket.

Kan krocka med LAS

I den här situationen undrar jag verkligen varför kommunen inte har hittat en lösning. Detta borde ju definitivt inte vara ett olösligt problem! Kanske skulle de kunna erbjuda vikarien en tillsvidareanställning alternativt erbjuda honom fler timmar så att det i fortsättningen bara blir han som går hem till din dotter? När jag har hållit föreläsningar om autism för LSS-personal har jag faktiskt stött på boenden som har anställt personal enligt brukarnas önskemål, och i ett fall arbetade personalen endast med en specifik brukare! Dock förstår jag att denna lösning möjligtvis kan krocka med bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, förkortat LAS, om arrangemanget innebär att boendets tillsvidareanställda får färre timmar. Men det skadar inte att fråga chefen på boendet hur hen ser på saken!

Din dotter kan gå ut under tiden

Ett annat alternativ är att boendestödjarna går hem till din dotter när hon inte är hemma och våttorkar golven. Detta förutsätter givetvis att arrangemanget passar både personalen och din dotter. När boendestödjarna är klara är golven förhoppningsvis rena, och därmed borde de kunna gå i strumpor igen. Då kan din dotter komma in igen och personalen kan börja röja och rensa i lägenheten tillsammans med henne.

Ni kan kontakta kommunen

En tredje möjlighet är ditt eget förslag, det vill säga att kommunen köper sockar eller tofflor till personalen som de kan använda när de går hem till din dotter. Jag förstår faktiskt inte varför de redan inte har gjort det. Om jag vore du skulle jag kontakta biståndsbedömaren i kommunen och även biståndsbedömarens chef och lyfta problemet. Om ni är medlemmar i intresseföreningar så som Autism Sverige kan du också kolla med dem om de kan bistå med råd. Om inget annat funkar kan du och din dotter fundera på om ni skulle kunna köpa sockar eller tofflor till personalen!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Köp min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

8 svar på ”Hur hantera en konflikt mellan LSS och arbetsmiljölagen?”

Tänker på hur nattpersonal på lasarett kommer intassande och ser till en (som ligger där som patient) på natten. De är naturligtvis inte barfota men klampar definitivt inte. Det är en sak som går att lösa praktiskt och som har att göra med respekten för patienten/brukaren. De lyser försiktigt med ficklampa för att se – känns som att personalen i frågan (utom den långe mannen) skulle tända lysrören i taket i samma situation.

Ja eller hur! Det borde inte vara ett olösligt problem eftersom nattpersonalen på lasarett kan lösa det.

Svara

De allra flesta vuxna människorna KAN gå tyst. Ber man vuxna människor att smyga så kan de det. Ibland tror jag att många bara vill ”testa” autistens gränser, vilket jag tycker är otroligt kränkande.

Du har rätt i att de flesta bör kunna gå tyst! Jag håller också med dig om att många vill testa autisters gränser. Jag tror även att personalen inte tar de sensoriska problemen på allvar eftersom de inte förstår att det är ett riktigt problem som faktiskt SÄNKER autistens livskvalitet om autisten exponeras för obehagliga sinnesintryck. De tänker nog ofta att ”autisten överdriver” och att ”autisten borde träna på exponering”.

Svara

Många förstår nog ofta inte omfattningen, dvs graden av lidande hos vissa autister som gör att de/vi kan klaga.. Vi visar ju inte alltid med tonläge, ansiksmimik, kropsspråk, det på de typiska sätten ”som man ska”, hur jobbigt något är och hur men detta behöver ju alla som jobbar med att stödja autister känna till, är väldigt grundläggande.

Har många ggr erfarit att man gärna vill förminska sakerna jag klagat på. Har till och med blivit betraktad som en som vill må dåligt kroniskt och få uppmärksamhet pga det 🙁 Det fick mig tidigare i livet att känna mig väldigt maktlös och må mycket dåligt (självmordstankar).

Det är så sant att många inte förstår graden av lidandet. Det är många som antar att autisten överdriver eller bara klagar för att få uppmärksamhet.

Jag har också erfarenheten av att mitt lidande blivit förminskat. Många tycker att ”det var inte så farligt” eller ”det är jättebra och viktigt att utsättas för utmaningar ibland.”

Svara

Tack för info och tips Paula.
Du behövde komma och föreläsa för dotterns personal. 🙂
Jag tror att personalen inte VILL göra förändringar bara för att det är JAG och DOTTERN som ber om något. Enligt dem så är DE experterna på området och kan mer än vi. (vilket vi har märkt fr första början att de inte är) En i personalen är dessutom skyddsombud OCH en av dotterns kontaktperson och jag tror att hon bestämmer mycket här. Hon sitter alltså på dubbla stolar. Samtidigt förstår jag att arbetsmiljön är mycket viktig. De finns tom folk som dör i arbetsplatsolyckor så det behöver ju finnas regler där.
Ibland önskar jag att allt detta med min dotter bara är en hemsk, 5 år lång mardröm som man snart vaknar upp ur…..

Vad bra att mitt svar var till hjälp! Det låter definitivt som att din dotters kontaktperson har dubbla roller. Jag förstår att ett skyddsombud behövs, och i skyddsombudets arbetsuppgifter ingår ju att bevaka de anställdas arbetsmiljö. Samtidigt blir det tokigt att samma person är din dotters kontaktperson.

Jag vet inte om hon har möjlighet att byta kontaktperson. Det kan vara värt att testa även om jag tycker att det är tokigt om man ska behöva byta kontaktperson p.g.a. ett problem som borde vara enkelt att lösa.

Om personalen på din dotters boende är intresserad av att boka mig för en föreläsning kan de kontakta mig via kontaktformuläret på min hemsida. Tyvärr är de ställen som verkligen skulle behöva kunskap om autism oftast de som är minst intresserade av en föreläsning. De tror ofta att de redan är tillräckligt kompetenta och kunniga om autism.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *