Kategorier
Aspergers syndrom och högre studier

Min upplevelse om diskriminering i högskolan

Ibland undrar jag hur ofta det egentligen händer att vi med Aspergers syndrom och autism blir diskriminerade och missgynnade. Diskriminering baserad på funktionsnedsättning är förbjuden enligt diskrimineringslagen, men jag misstänker att mörkertalet gällande antalet drabbade kan vara stort. Detta för att många autister inte vet sina rättigheter alternativt inte vågar säga från. Därför förblir vi […]

Kategorier
Aspergers syndrom och högre studier

Därför fungerar inte alltid särskilt pedagogiskt stöd för autistiska studenter

SVT skriver om studenten Julia Eklund som har Aspergers syndrom och ADHD och studerar kemi på Stockholms universitet. Hon får särskilt stöd från universitetet i form av anteckningsstöd, raster vid tentor och längre tid vid tentaskrivningar vilket hon har rätt till enligt lag. Den som exempelvis har Aspergers syndrom och eller autism och studerar på […]