Mikä on autismi?

Mikä on Aspergerin syndrooma?

Aspergerin syndrooma on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Aspergerin syndrooma on synnynnäinen diagnoosi ja oireen peruspiirteet säilyvät läpi elämän, mutta monet ovat aikuisiässä ehtineet löytää strategioita selviytyä diagnoosiin liittyvistä vaikeuksista. Syndroomaan liittyvät erityispiirteet voivat olla tilanteesta riippuen etuja tai haittoja.

Yksilöllistä

Asperger-henkilöt ovat keskenään hyvin erilaisia. Yksilölliset vaihtelevuudet ovat suuria ja syndroomaan liittyvät erityispiirteet vaihtelevat yksilön ja ikäkauden mukaan, mutta tunnusomaisia piirteitä ovat puutteelinen sosiaalinen vuorovaikutus ja epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin. Monilla on epätasainen lahjakkuusprofiili. On tavallista, että henkilö on jossain asioissa erittäin hyvä kun taas toisissa asioissa hämmästyttävän huono. Ympäristön voi olla vaikea ymmärtää, että henkilö voi esimerkiksi olla huippuälykäs, mutta toisaalta ei kuitenkaan välttämättä pysty huolehtimaan esimerkiksi tavallisista arkipäivän askareista kuten siivouksesta tai pyykinpesusta. Tämän vuoksi lähipiirin voi olla vaikeaa tietää, kuinka korkeita vaatimuksia henkilölle voi asettaa.

Väärinkäsityksiä

Asperger-henkilöt eivät poikkea ulkonäöllisesti muista ihmisistä. Se, että Aspergerin syndrooma ei näy ulospäin, tekee usein ympäristölle vaikeaksi ymmärtää henkilön poikkeavaa käyttäytymistä. Usein luullaan, että henkilö on laiska tai huonosti kasvatettu, vaikka todellisuudessa poikkeava käytös johtuu syndroomaan liittyvistä vaikeuksista.

Diagnoosi

Aspergerin syndrooma on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Asperger-henkilöt ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta tunnusomaisia piirteitä ovat puutteellinen kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin.

Monilla on tavallisuudesta poikkeavia erityislahjakkuuksia ja hämmästyttäviä kykyjä ja jotkut ovat keskitasoisesti huomattavasti älykkäämpiä.

Diagnoosin hyvät puolet

Usein unohdetaan, ettei syndroomaan liity pelkästään vaikeuksia ja negativiisia asioita. Monilla henkilöillä on tavallisuudesta poikkeavia erityislahjakkuuksia ja hämmästyttäviä kykyjä, joita voi käyttää hyväksi työelämässä. Jotkut ovat keskitasoista huomattavasti älykkäämpiä ja heitä pidetäänkin usein neroina. On myös tavallista, että monet eivät välitä ympärillä vallitsevista arvoista tai normeista vaan he muodostavat mielipiteensä ja norminsa itse. Siksi monet keksivät ja huomaavat asioita, joita kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Monilla tunnetuilla henkilöillä, kuten esimerkiksi Isaac Newtonilla ja Albert Einsteilla, epäillään olleen Aspergerin syndrooma.