Kategorier
Läsarfrågor

Vad göra när LSS-boendet saknar kompetens om autism?

Gruppbostad frågar

LSS gruppbostad där det saknas kompetens om högfungerade autism. Personalen har erfarenhet av autism men inte högfungerande. Många i personalgruppen alla jobbar med alla och alla gör allt. Hur ska det kunna fungera när kunskap saknas om högfungerande autism? Boendechef saknar kunskap. Vad kan man göra när kommunen inte kompetensutvecklas sin personal?

Paula svarar

Jag har aldrig bott på ett LSS-boende men har däremot boendestöd enligt SoL och har ofta exakt samma problem. Tyvärr är det vanligt att boendestödjarna (som ofta ”bara” har vanlig undersköterskeutbildning eller inte någon alls) ska jobba hos personer som alla sinsemellan har helt olika problematik: missbruk, OCD, autism, ADHD, ME, intellektuell funktionsnedsättning, självskadebeteenden, psykossjukdomar, personlighetssyndrom, fobier, depression och GAD är bara några exempel på diagnoser och tillstånd som boendestödjarnas klienter kan ha. Det är inget fel med undersköterskeutbildning, men om denna utbildning inte ger adekvat kompetens om olika diagnoser och bemötande borde personalen vidareutbildas!

Många boendestödjare saknar kunskap

Faktum är att boendestödjarna sällan har adekvat kompetens om den problematik som deras klienter kan ha. Många har dessutom aldrig hört talas om centrala metoder och begrepp som MI, lågaffektivt bemötande och empowerment! Vad jag menar är att boendestödjarna inte ens vet vad dessa begrepp betyder då de aldrig har hört talas om dem vilket tyder på brist på utbildning. Jag får ofta träffa väldigt många boendestödjare och tacka nej till många tills jag äntligen hittar någon som förstår mig och som kan ge mig bra stöd. Som jag förstår har boenden på LSS-bostäder inte den makt som jag har utan de tvingas snällt acceptera den personal som finns anställda på boendet. Det är ett stort problem.

Rätt kompetens förutsätter mer än så

Ett annat problem är att många chefer hävdar att deras personal visst har kompetens! Och sedan kommer det fram att det enda som personalen vet om autism är att det är en neuropsykiatrisk diagnos som ofta innebär svårigheter med socialt samspel, kommunikation och begränsade intressen och beteenden. Detta anses alltså vara tillräckligt! Jag föreslår att du skickar ett brev till föreståndaren till boendet och förklarar att autismspecifik kompetens faktiskt också förutsätter kunskap om vad den enskildes autism innebär i olika situationer och om hur autism (även högfungerande) kan yttra sig hos olika individer. För att kunna ge bra stöd krävs även en förmåga till kritiskt tänkande: personalen bör t.ex. förstå skillnaden mellan inre och yttre motivation och kunna kritiskt fundera på om autisten är motiverad för sin egen skull eller om hen bara gör som personalen säger för att få slut på deras tjat. Detta ska föreståndaren till LSS-boendet känna till, och även det faktum att normalitet inte måste vara samma som god livskvalitet.

Du kan anmäla boendet

Socialstyrelsen har kommit med en rapport avseende kompetens hos personal på LSS-boenden. På sida 13 hänvisar de till 6§ andra stycket LSS som säger att LSS-verksamheter ska tillhandahålla den personal som behövs för att kunna ge stöd och service. Detta betyder, enligt Socialstyrelsen, att personalen ska ha lämplig utbildning för de specifika uppgifter de utför. På sida 14 konstaterar myndigheten att det åligger LSS-bostadens föreståndare att bevaka och stödja personalens behov av kompetensutveckling. Påpeka gärna detta i ditt brev till föreståndaren! Om du inte får gehör och du fortfarande anser att boendet har allvarliga bristen kan du anmäla det till IVO. Tänk på att IVO är en myndighet vilket innebär att din anmälan kommer att bli en offentlig handling.

Snälla, hjälp mig att sprida budskapet genom att dela det här inlägget på exv. Facebook, X (f.d. Twitter), WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Vuxenmobbning är mycket vanligt på nätet. Precis som att kalla kvinnor för horor.

  2. Jag har fått höra av Habiliteringen att för personer med funktionsnedsättning finns det stipendier att söka för att köpa diskmaskin.

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

12 svar på ”Vad göra när LSS-boendet saknar kompetens om autism?”

Tack för länken anonym! Det är beklagligt att LSS-insatser används för att ”uppfostra” autister istället för att tillförsäkra autister en god livskvalitet 🙁 Så ska det inte vara!

Svara

”Man kan inte bolla över på individen att insatsen ska fungera” säger Mats Jansson i klippet. Är väldigt bra att han betonar det. Hoppas han syftar både på all omsorg och vård som styrs av LSS, SoL, HSL, LPT osv som autister kan vara hänvisade till.

Det var bra sagt av Mats! Det är aldrig den enskildes fel om kvaliteten på insatserna/vården är kass.

Svara

”Ett annat problem är att många chefer hävdar att deras personal visst har kompetens! Och sedan kommer det fram att det enda som personalen vet om autism är att det är en neuropsykiatrisk diagnos som ofta innebär svårigheter med socialt samspel, kommunikation och begränsade intressen och beteenden. Detta anses alltså vara tillräckligt!”

Ja det är beklagligt men det är även min erfarenhet av chefer att de resonerar så. Man blir rädd för okunskapen om autism och att de inte förstår att de kan utsätta klienter med autism för risker/skador om deras personal inte har god kunskap i teori & praktik, regelbunden handledning av någon som brukar handleda i autism och regelbunden autismkompetensutveckling.
Dessa saker ser jag som en nödvändighet för att förstå en enskild klients autism och behov.

”För att kunna ge bra stöd krävs även en förmåga till kritiskt tänkande: personalen bör t.ex. förstå skillnaden mellan inre och yttre motivation och kunna kritiskt fundera på om autisten är motiverad för sin egen skull eller om hen bara gör som personalen säger för att få slut på deras tjat. Detta ska föreståndaren till LSS-boendet känna till, och även det faktum att normalitet inte måste vara samma som god livskvalitet.”

Ytterst viktig info. Tack för att du formulerade det åt mig/oss som inte klara det själva. Nu är det bara att kopiera dessa ytterligare två bra punkter och ta med till möten med personal och chefer! Tack igen!

Vad bra att blogginlägget var till hjälp! 🙂 Både du och ni andra får jättegärna citera dessa rader när ni möter boendestödjare/LSS-personal och deras chefer! Tyvärr är det som sagt mycket vanligt att cheferna och personalen inte har någon aning om vad personalen egentligen borde ha för kompetens vad gäller autism.

Svara

”Vad kan man göra när kommunen inte kompetensutvecklas sin personal?”

Man kan be ansvariga på kommunen boka Paula Tilli för en föreläsning om autism.

Problemet är att de blandar utvecklingsstörda och autistiska i samma boende, inte så upplyftande. Sen blir de sämre . Går på deras verksamhet och hudiksvallsteatern.
De kan bli hur fel som helst när de blandar

Jag har inga erfarenheter av att bo på ett LSS-boende men jag skulle absolut inte ha något emot att bo på ett boende där det också bor folk med intellektuella funktionsnedsättningar. Förut hade jag en kollega med intellektuell funktionsnedsättning och hade inga problem med att jobba med honom.

Däremot förstår jag att autister på dagliga verksamheter vill ha stimulans och stimulerande uppgifter. Om de får exakt samma uppgifter som personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deltar i samma aktiviteter som de kan det bli fel.

Svara

Menar vissa med autism brukar kopiera andra, men de är svårt egentligen vissa gånger, lätt att antingen blir över eller underskattad, kan ju förvirra vissa, menar att personen klarar åka till andra sidan jordklotet själv, ha barn , klara sig själv hemma men inte klara av att ringa, åka lokalbuss, läsa instruktioner.

Jag håller med om att det kan vara svårt för personalen att bedöma vilka svårigheter och styrkor en autist har när begåvningsprofilen kan vara väldigt ojämn. Det är därför viktigt att boendepersonalen har rätt kompetens!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *