Kategorier
Läsarfrågor

Kan svaga exekutiva funktioner ingå i autism?

Nellie frågar

Jag misstänker att jag har adhd och autism. Adhd för att jag aldrig kan slutföra saker, plugga klart, städa eller, främst jag har ingen startknapp att starta alls större delen av mitt liv! Hur är dina erfarenheter kring det? Kan man ha så med bara autism? Vidare, har jag också dålig impulskontroll, är det något man kan se hos autistiska? Poängen är att jag vet inte om ev. bara är autistisk och inte. Har adhd.

Paula svarar

Det framgår inte av ditt mejl varför du misstänker att du har autism. Du skriver att du har adhd varför jag drar slutsatsen att du fått diagnosen fastställd efter en utredning. Baserad på det du berättar låter det som att du fått diagnosen på berättigade grunder, förutsatt att du uppfyller diagnoskriterierna i tillräcklig omfattning. Du beskriver att du har dålig impulskontroll, har svårt att slutföra saker och komma igång med det du ska göra. När du läser diagnoskriterierna för adhd så ser du att det du beskriver stämmer överens med adhd.

Inga gemensamma diagnoskriterier

Av ditt mejl får jag ändå uppfattningen att du inte är övertygad om att diagnosen adhd är korrekt och du funderar på om du kanske bara är autistisk istället. Faktum är att autism och adhd inte har ett enda diagnoskriterium gemensamt. När du läser diagnoskriterierna för autism så ser du att en autist har perceptuella svårigheter, svårigheter med kommunikation och social interaktion samt begränsade intressen, beteenden och aktiviteter. För att få diagnosen autism måste man uppfylla tillräckligt många av dessa diagnoskriterier i tillräcklig omfattning, och svårigheterna ska dessutom orsaka en funktionsnedsättning i det dagliga livet. Du nämner inte att något av detta skulle stämma in på dig.

Adhd och autism kan gå in i varandra

Trots att adhd och autism inte har ett enda gemensamt diagnoskriterium så är det emellertid känt att personer med adhd kan ha drag av autism och en person med autism kan ha drag av adhd. Därmed kan någon med adhd ha perceptuella svårigheter och vissa svårigheter med det sociala samspelet utan att uppfylla diagnoskriterierna för autism. Omvänt kan en autist utan adhd enligt Tony Attwood ha svårt med att hålla uppmärksamheten samt exekutiva dysfunktioner, det vill säga svårigheter med att planera, organisera och komma igång. Faktum är att Svenny Kopp har sagt i en föreläsning att en tjej med enbart autism kan ha ännu större svårigheter med att prioritera och planera än vad någon med adhd har! Detta alltså trots att exekutiva svårigheter inte nämns i diagnoskriterierna för autism. På samma sätt kan en autist ha dålig impulskontroll utan att uppfylla resten av diagnoskriterierna för adhd.

Diagnoskriterierna måste vara uppfyllda

Med ovanstående sagt har man inte autism om man enbart har svårigheter med impulskontroll, (tids)planering, organisering och dylikt. För att bli diagnostiserad med autism krävs att diagnoskriterierna för autism är uppfyllda. Om diagnoskriterierna för autism är uppfyllda kan en autist alltså ändå ha svårigheter med uppmärksamheten, impulskontrollen eller exekutiva funktioner utan att ha adhd, men det centrala vid en autismdiagnos är att diagnoskriterierna för autism är uppfyllda! Om så inte är fallet men man uppfyller diagnoskriterierna för adhd så är det enbart adhd man har. Om du misstänker att du uppfyller diagnoskriterierna för autism föreslår jag att du tar upp dina misstankar med sjukvården!

Snälla, hjälp mig att sprida budskapet genom att dela det här inlägget på exv. Facebook, X (f.d. Twitter), WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *