Glöm inte bort de tysta barnen

När barn med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser inte mår bra i skolan, vilket de tyvärr sällan gör, hanterar olika barn situationen på olika sätt. Vissa kanske börjar provocera andra och blir utåtagerande. Vissa blir tysta i skolan men utvecklar kanske självmordstankar och ångest och berättar om tankarna för sina föräldrar eller andra vuxna, … Fortsätt läsa Glöm inte bort de tysta barnen