Kategorier
Okategoriserade

Nej, alla autister är inte savanter

Autism är något som ibland förknippas med ett så kallat savantsyndrom, det vill säga att man tillsammans med kognitiva svårigheter har mycket häpnadsväckande extraordinära talanger. Begåvningsprofilen hos savanter är därmed mycket ojämn. De talanger man har kan handla om alltifrån att man kan berätta blixtsnabbt på vilken veckodag ett visst datum för flera decennier sedan […]

Kategorier
Okategoriserade

Vissa egenskaper handlar inte om uppfostran

När jag nyligen läste expertrekommendationer till föräldrar om att ge barnen veckopeng så att dessa får lära sig att hushålla med pengar och så småningom växer upp till ekonomiskt ansvarsfulla vuxna så kom jag att tänka på min egen barndom. I enlighet med experternas rekommendation fick jag veckopeng och lärde mig att när pengarna var […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför vill jag som autist inte höra klyschor

Vi med autism kan behöva hjälp och stöd med olika saker. Ibland handlar insatserna om stöd av praktisk karaktär vilket är fallet med mitt boendestöd, ibland om psykologiskt stöttande insatser och ibland en kombination av dessa. Det är många som undrar hur vi autister vill bli stöttade och vad vi vill höra om vi mår […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför behöver jag ingen social boendestödjare

Människor som har valt att arbeta inom vården säger sig inte sällan ha valt yrket eftersom de älskar att arbeta med människor. Många vårdanställda menar att de får ut så otroligt mycket av den mellanmänskliga kontakten med sina patienter/klienter. Många arbetsgivare ser säkert positivt på detta eftersom det oftast är just den människotypen som passar […]

Kategorier
Okategoriserade

Lagom, upp till vem att bedöma?

Jag liksom många andra med autism beskylls ofta för att ha gått till överdrift när vi går in i något oavsett om det är ett projekt, ett intresse eller en rutin. Ibland upplever andra människor att jag har dubbla sidor: å ena sidan är det riktigt svårt att få mig motiverad men när jag väl […]

Kategorier
Okategoriserade

Vikariestrul

Som jag berättat för er förut gick jag igenom ett boendestödsutförarbyte i början av 2020 och tvingades till följd av det också byta boendestödjare. Eftersom det har varit svårt för mig att hitta en boendestödjare som jag är nöjd med fick jag träffa flera anställda från företaget för att känna efter vilken av dem jag […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför identifierar jag mig inte bara med autistiska genier

Det finns många myter om autism. En vanlig sådan är att alla autister är genier, och inte sällan påstås genier som Einstein och Mozart ha haft Aspergers syndrom. När jag skrev min debutbok fick jag rådet att skriva att Einstein sägs ha haft asperger så att inte boken bara skulle handla om svårigheter. Jag följde […]

Kategorier
Okategoriserade

Om överdiagnostisering vid autism

Idag tänkte jag skriva om ett ämne som brukar väcka känslor, nämligen överdiagnostisering av autism. Anledningen till att ämnet är känsloladdat är att många av oss autister är mycket trötta på att få höra: “Så du säger att du har autism? Det är ju uppenbart att du inte kan ha det. Det är galet att […]

Kategorier
Okategoriserade

Dessa saker kan försvåra för autister på arbetsmarknaden

Autism behöver inte betyda samma som avsaknad av arbetsförmåga. Inte heller behöver autism betyda sänkt arbetsförmåga under förutsättning att autisten har turen att hitta en arbetsplats som är anpassad efter hens behov. Dock brukar det tyvärr vara lättare sagt än gjort att hitta en sådan arbetsplats. Själv har jag turen att vara anställd hos Misa […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför blev en autistisk identitet min räddning

Ibland får jag träffa föräldrar till autistiska barn som är rädda för att placera sina barn i autismklasser och ställer sig allmänt skeptiska till aktiviteter som LSS-kollo eller träffgrupper för personer med autism. Vissa vill inte ens att det ska göras en autismutredning på barnet överhuvudtaget. Detta eftersom de är rädda för att barnet anammar […]