Kategorier
Okategoriserade

Därför ska du inte låta dig luras av en perfekt yta

Ibland händer det att en autist säger sig ha omfattande svårigheter och ansöker om stöd, men när en biståndsbedömare sedan träffar autisten ser handläggaren inte alltid ett spår av de svårigheter som autisten påstår sig ha. I sådana lägen är det lätt för biståndsbedömaren att dra slutsatsen att autisten i själva verket klarar mycket mer […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför har full tillit till vetenskap förstört mycket för mig

Det finns många olika vetenskaper. Naturvetenskaper ger oss kunskap om världen och naturlagar, samhällsvetenskaplig forskning intresserar sig för hur samhället är uppbyggt och beteendevetenskaplig forskning ger oss kunskap om människans psyke och beteende. En stor del av vår kunskap kommer från vetenskap och vetenskaplig kunskap har följaktligen hög status i vårt samhälle. Det är stor […]

Kategorier
Okategoriserade

Nej, jag är inte för försiktig

Det sägs att det är bättre att ångra det man gjort än det man aldrig gjorde, men det håller jag inte med om. Visst, jag kan instämma i att talesättet säkert kan stämma in på vissa personer och situationer, men vissa av oss som lever med autism eller någon annan funktionsvariation som innebär begränsningar i […]

Kategorier
Okategoriserade

Därför kan en autist uppfattas som människokräsen

Vi som har autism upplever ofta att vi har svårt att hitta vänskapsrelationer som inrymmer en känsla av ömsesidig gemenskap. Ibland kan vi känna gemenskap med någon utan att känslan är besvarad. Skulle jag t.ex. träffa någon med Masterexamina i fyra språk är det möjligt att jag skulle känna stark gemenskap med personen, men det […]

Kategorier
Okategoriserade

Om vikten av empowerment vid autism

Ibland får jag frågan hur mycket LSS-personal, boendestödjare och arbetskonsulenter bör erbjuda autisten hjälp och i vilken omfattning de bör uppmuntra autisten till självständighet. Om yrkesverksamma städar, ringer arbetsgivare och byter glödlampor åt autisten så finns risken att autisten känner sig omyndighetsförklarad och tänker: “Men vadå, jag skulle kunna göra allt själv, det tar bara […]

Kategorier
Okategoriserade

Det är jag som bestämmer vad jag behöver hjälp med

Vi som tar emot boendestöd och/eller andra stödinsatser behöver stödet för att vår vardag ska fungera. Ibland upplever vi att vi har omfattande problem i vår vardag samtidigt som yrkesverksamma kanske inte håller med om att det som vi upplever som ett problem är ett problem alls. Däremot kan yrkesverksamma tycka att vi har många […]

Kategorier
Okategoriserade

Om KBT, tankefällor och autism

Kognitiv beteendeterapi, förkortad KBT, är en populär metod inom psykiatrin som används vid behandling av otaliga sjukdomar och besvär som paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, bulimi, social ångest, tvångssyndrom, missbruksproblem, hypokondri, depression samt stressrelaterade problem. KBT fokuserar både på beteenden och tankemönster. En patient som är rädd för att åka tunnelbana ska lära sig att åka tunnelbana […]

Kategorier
Okategoriserade

Vadå låta sin autism vinna?

Ibland får jag höra att jag inte bör låta min autism vinna och att om vissa autister lyckas uppnå ett visst mål så bör jag också uppnå det om jag tror på mig själv tillräckligt. Trots att jag vet att de flesta som säger så menar väl tycker jag inte om dessa typer av kommentarer. […]

Kategorier
Okategoriserade

Om kravsänkning vid autism

“Sänk kraven” är ett vanligt råd att ge till någon som klagar på trötthet eller utmattning. Vi som har autism tar ofta slut på vår energi eftersom vi måste använda kognitiva färdigheter till bestyr som går automatiskt för andra människor. Tyvärr upplever jag att människor sällan förstår hur otroligt mycket jag måste sänka kraven för […]

Kategorier
Okategoriserade

Om autism och självbestämmande

Inte sällan har vi som lever med autism andra preferenser än genomsnittsmänniskan vilket i sin tur påverkar våra val. Ibland påverkas våra val av vårt annorlunda tänkande men ibland kan de även kopplas till de kognitiva svårigheter som kan förekomma vid autism. En autist med svag central koherens kan, men måste inte, ha svårt för […]